Goederenwagen B7888

Wij hebben geen foto’s of andere afbeeldingen voor dit voertuig. Contacteer webmaster@tramsite-schepdaal.be moest je ons hierbij kunnen helpen

Gesloten goederenwagen van 2 meter breed, gebouwd in 1900 in Haine-Saint-Pierre. De goederenwagen heeft een tarragewicht van 4,190 ton en een aswijdte van 1,80 meter en is uitgerust met een Stilmantrem. Oorspronkelijk had deze wagen de spoorbreedte van 1,067 meter, welke voornamelijk voorkwam op Nederlands grondgebied, later werd dit aangepast naar een spoorbreedte van 1 meter. Deze wagen behoorde toe aan de lijnen ten noorden van de provincie Antwerpen, die in aansluiting stonden met de Nederlandse lijnen van Noord-Brabant. Door dit feit mocht eveneens de breedte van de wagens de 2 meter niet overschrijden. De aswijdte werd na enkele jaren gewijzigd in 2,40 meter.

Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/1258/teksten  

Geen foto’s beschikbaar

categorie goederenwagen
type gesloten wagen met twee assen
bouwjaar 1905
constructeur Forges, Usines et Fonderies de Haine-Saint Pierre
spoorbreedte 1067 mm (rond 1920 herbouwd naar 1000 mm)
totale lengte 6,31 m
laadvermogen 10 ton
rem Stilmantrem

Bron: Erfgoedcatalogus tram De Buurtspoorwegen (NMVB), auteur Stefan Justens