Motorwagen 9102

Het oorspronkelijke identificatienummer van deze motorwagen was 9983; vanaf 1976 hernummerde de NMVB een heleboel rijtuigen, waaronder dus ook dit. Het werd gebouwd in 1958, in de werkhuizen van de NMVB. Met zijn 33 zitplaatsen en 77 staanplaatsen was dit type voertuig heel vaak gebruikt over heel Belgie. Dit specifieke voertuig deed dienst in Brussel, en later ook aan de kust, van 1958 tot 1982.

Bron: Erfgoedcatalogus tram De Buurtspoorwegen (NMVB), auteur Stefan Justens