Bijwagen A1625

Bijwagen A1625
Bijwagen A1625, de 'Konklijke wagen'; foto 'transphoto', beschikbaar online hier

Het rijtuig A 1625 behoort tot de eerste generatie (1885-1903) stoomtramaanhangrijtuigen van de Belgische buurtspoorwegen. In het begin van de 20ste eeuw werd het rijtuig in Oostende omgebouwd tot koninklijk rijtuig voor koning Leopold II en zijn familie, die regelmatig in de kuststad verbleven. Niet enkel het interieur is rijkelijk uitgewerkt; op het dak staan zes vergulde koninklijke kronen en aan de zijpanden zijn langs beide kanten vergulde monogrammen in brons aangebracht. De aswijdte van het rijtuig is 2,40 meter en de toegangsdeuren en doorloopgang zijn uit de middellijn van het rijtuig geplaatst. Later werd het rijtuig terug omgebouwd en hernam het zijn gewone dienst op de kustlijnen tot in 1956. Daarna werd het gebruikt als schuilhuisje in de gemeenteschool van Waarschoot. Het rijtuig werd herkend door de bekende geslepen glasramen.

Volgens de Inventaris Onroerend erfgoed zou dit oorspronkelijk bijwagen A871 geweest zijn; in de Erfgoedcatalogus van Stefaan Justens staat geen hernummering vermeld, wel dat de bijwagen oorspronkelijk deel was van de serie A1618 – A1635. In BSM gaan we er van uit dat het inderdaad over het rijtuig A1625 gaat.

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

categorie bijwagen
type stoomtramrijtuig met open balkons, twee assen
bouwjaar 1897
constructeur La metallurgique, Nivelles
spoorbreedte 1000 mm
totale lengte 7,74 m
rem handrem

 

Bron: Erfgoedcatalogus tram De Buurtspoorwegen (NMVB), auteur Stefan Justens